Adatkezelési tájékoztató ingatlant megtekintő ügyfelek számára

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ INGATLANT MEGTEKINTŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Adatkezelő: Balansz Ingatlanstúdió (4600 Kisvárda, Margaréta út 26. adószám: 68772798-1-35, képviseli: Horváth Sára)

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférési jogosultak:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Ki férhet hozzá az adatokhoz?
Az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása a GDPR. 6. cikk (1) b. pontja Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai Balansz Ingatlanstúdió Kft.
Az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Balansz ingatlanstúdió jogszerű polgári jogi igényinek érvényesítése a GDPR. 6. cikk (1) f pontja Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai Balansz Ingatlanstúdió Kft.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél átvilágítás A PMT tv-ben előírt adatkezelés Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa és száma. Balansz Ingatlanstúdió Kft.
Számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség A számviteli tv-ben előírt adatkezelés Ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai Balansz Ingatlanstúdió Kft.
Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igényeinek felmérését szolgáló kérdések email-en és / vagy telefonon A GDPR. 6. (1). a. pontja Az érintett önkéntes hozzájárulása Az ügyfél neve, email címe, telefonszáma, ingatlan paraméterei, ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok, ügyfélelégedettségi kérdőívre adott válaszok Balansz Ingatlanstúdió Kft.
Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése A GDPR. 6. (1). a. pontja Az érintett önkéntes hozzájárulása ingatlan adatai, értékesítéssel kapcsolatos adatok (Pl: hirdetési ár, eladási ár) Balansz Ingatlanstúdió Kft.
 • Adattovábbítás
  • A Balansz Ingatlanstúdió az ügyfelek adatait a PMT-ben meghatározott esetekben a nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás elleni információs iroda részére továbbítja
  • A Balansz Ingatlanstúdió Kft. az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítványt készítő cég részére.
 • A Balansz Ingatlanstúdió Kft. az ügyfél személyes adatait az iroda megkerülésével történő ingatlan eladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés – behajtással foglalkozó cégnek
 • A Balansz Ingatlanstúdió Kft. az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése céljából.
 • Adatkezelés időtartama:
  • a PMT. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év
  • Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.
  • Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ez követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.
 • Adatfeldolgozók: azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezel. A Balansz Ingatlanstúdió Kft. adatkezelőkkel szerződést kötött.
 • Érintettek jogai: a Balansz Ingatlanstúdió Kft. ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adataikról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását vagy törlését.
 • A Balansz Ingatlanstúdió a PMT. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatására az adott ingatlant értékesítő munkatársnak. A változásokról a tudomást szerzéstől számított 5 munkanapon belül értékesíteni kell az irodát.
 • Jogorvoslati lehetőségek:
  • Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Balansz Ingatlanstúdió Kft-t, a 4600 Kisvárda, Margaréta út 26. szám alatti székhelyére küldött levéllel
  • Az ügyfél adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye szerint illetékes törvényszéken.

Alulírott nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, és hozzájárulok, hogy a Balansz Ingatlanstúdió Kft. az adataimat a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt célokból kezelje.

Dátum: ………………………………  Aláírás: ………………………………………….

 


Horváth Sára
Horváth Sára
Ügyvezető
Célom a hatékony és az eredményes közvetítés. Számos olyan probléma merülhet fel, amivel Ön még nem találkozott. Több éves ingatlan értékesítő és vezetői tapasztalatból kifolyólag szinte mindenre találok megoldást. Az elmúlt években sokat tanultam, utaztam, üzleti képzésre jártam, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani meglévő és leendő ügyfeleink számára. még több
Célom a hatékony és az eredményes közvetítés. Számos olyan probléma merülhet fel, amivel Ön még nem találkozott. Több éves ingatlan értékesítő és vezetői tapasztalatból kifolyólag szinte mindenre találok megoldást. Az elmúlt években sokat tanultam, utaztam, üzleti képzésre jártam, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani meglévő és leendő ügyfeleink számára.
Telefonszám +36 70 555 0212 E-mail sara@balanszingatlan.hu Iroda 4400 Nyíregyháza, István utca 32.
Komplex szolgáltatásaink
Az Ön érdekében!
Szolgáltatásaink
Munkatársaink
Ingatlan szakemberek
Ingatlanszakértőink